Dzień: 5 kwietnia 2019

Drużyna TZN ponownie na podium!

Drużyna z TZN-u ponownie na podium Drugie miejsce zajęła drużyna Technicznych Zakładów Naukowych (Izabela Laszko z klasy 3ia, Adam Szkutnik z klasy 2b i Arkadiusz Baj z klasy 3ad ) w XIV REGIONALNYM KONKURSIE TECHNICZNYM „Młody Mistrz Techniki”. Konkurs pod patronatem Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, odbył się 3 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych ”Sztygarka”. Rywalizowało pięć szkół technicznych z Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Zawiercia. Konkurs przebiegał w dwóch etapach: • indywidualnym – uczniowie rozwiązywali test z mechaniki ,informatyki, matematyki, fizyki , elektrotechniki. • drużynowym – trzyosobowe reprezentacje szkolne rozwiązywały zadania otwarte z mechaniki informatyki, elektrotechniki....

Read More

Informacja w związku ze strajkiem nauczycieli

1. Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli: Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2). Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3). W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów. Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko...

Read More

Dziennik elektroniczny

Projekty i fundusze europejskie

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

KATEDRA INFORMATYKI

Szkolna Liga Esport

Szkolne Koło PTTK

Przydatne informacje

Raport roczny dotyczący pływalni

Skip to content