Miesiąc: Sierpień 2019

Uwaga komunikat dotyczący praktyk

Uczniowie klasy IIIb oraz IIIa/d wylatujący na praktyki do Włoch będą realizować obowiązkowe zajęcia z przygotowania językowego i kulturowego w dniach 28,29,30 sierpień. Wtedy też nastąpi podpisanie niezbędnych dokumentów i wypłata kieszonkowego. Pierwsze spotkanie w środę 28 sierpnia 2019 o godz 9.30 w Sali konferencyjnej paw....

Read More

Podsumowanie projektu RPO

Fundacja Szkolna Technicznych Zakładów Naukowych oraz Miasto Dąbrowa Górnicza  i Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej realizują projekt „Rozwój potencjału kompetencyjnego uczniów TZN” Nr umowy: WND-RPSL.11.02.03-24-02H9/18 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Celem głównym projektu jest zwiększenie   szans zatrudnienia dla 420 (80K i 340M) uczniów TZN, poprzez udzielenie im wielorakich form wsparcia w zakresie dodatkowych kompetencji pożądanych na...

Read More

Dziennik elektroniczny

Office 365

Rekrutacja 2020/21

Plan lekcji – zajęcia online

Projekty i fundusze europejskie

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Szkolna Liga Esport

Szkolne Koło PTTK

Najnowsze wpisy

Przydatne informacje

Raport roczny dotyczący pływalni

Skip to content