Miesiąc: Wrzesień 2019

SKKT PTTK na Rajdzie Zagłębiaka

W ostatni weekend września SKKT PTTK wzięło udział w jubileuszowym ,,50 rajdzie Zagłębiaka”. Członkowie naszego koło zwyciężyli w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, a opiekun – Karloina Planeta zasłużyła na miano najlepiej przygotowanego...

Read More

Wykaz uczestników Projektów

Poniżej dwa wykazy uczestników zakwalifikowanych do projektu ,,Nowa jakość kształcenia”   Wykaz uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie   Dotyczy projektu pn. „Nowa jakość kształcenia” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0820/17 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego     Lp. Nazwisko imię klasa 1 Rupka Paweł 3b 2 Halejak Kacper 3b 3 Hanak Norbert 2b 4 Osemlak Bartosz 4ia 5 Michalik...

Read More

Sukces eletryków i elektroników !

Technik elektryk, Technik elektronik… Kolejny raz uczniowie Technicznych Zakładów Naukowych kształcący się w zawodzie technik elektryk oraz technik elektronik odnieśli SUKCES !!!:)zerwcowe egzaminy w kwalifikacjach: E.08–technik elektryk oraz E.06– technik elektronik uczniowie zdali w 100% !!! , uzyskując średni wynik na poziomie: E.08 – część pisemna – 78% E.08 – część praktyczna – 100% E.06 – część pisemna – 81% E.06 – część praktyczna – 93% Gratulujemy uczniom i nauczycielom !!!...

Read More

Warsztaty w samochodzie szkoleniowym firmy WAGO

W środę 18 września gościliśmy w naszej szkole samochód szkoleniowy firmy WAGO. Uczniowie klas elektrycznych i elektronicznych wzięli udział w warsztatach przygotowanych specjalnie dla nich dotyczących podstaw technologii sprężynowej WAGO. W ramach warsztatów uczniowie mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technologiami w dziedzinie połączeń elektrycznych i elektronicznych.   Szczególne zainteresowanie wzbudzał pokaz wytrzymałości złącza, który można powiedzieć wręcz „rozgrzewał do...

Read More

Procedury sanitarne

Dziennik elektroniczny

Projekty i fundusze europejskie

ZIT

Szkolne Koło PTTK

Office 365

Najnowsze wpisy

Przydatne informacje

Raport roczny dotyczący pływalni

Skip to content