Autor: Arkadiusz Porębski

Procedury maturalne

Uprzejmie informujemy, że wytyczne, obowiązki i wskazówki odnośnie przeprowadzenia egzaminu maturalnego znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis   Najważniejsze informacje: – Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. – Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. – Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu...

Read More

Dziennik elektroniczny

Office 365

Rekrutacja 2020/21

Plan lekcji – zajęcia online

Projekty i fundusze europejskie

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Szkolna Liga Esport

Szkolne Koło PTTK

Najnowsze wpisy

Przydatne informacje

Raport roczny dotyczący pływalni

Skip to content