Autor: Arkadiusz Porębski

Podsumowanie projektu ,,Europa to nasz dom”

  Nasz projekt „Europa to nasz dom” nr 2018-1-PL01-KA102-047564 realizowany był przez okres 24 miesięcy W terminie 01/09/2018 – 31/08/2020 we współpracy z włoskimi partnerami . Głównym celem projektu było nabycie umiejętności wdrożenia i wykorzystania nabytej w szkole wiedzy teoretyczne oraz podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli TZN. Staże zawodowe odbyli uczniowie kształcący się w zawodach technikinformatyk, elektryk i elektronik. Natomiast staze job shadowing nauczyciele TZN. Uczniowie zapoznali się z pracą w kraju stosującym nowoczesne technologie. Stawiany cel, aby zapewnić naszym uczniom “dobry start” dzięki udokumentowanym wszechstronnym kompetencjom zawodowych i językowym. został osiągnięty. Zakłady pracy, w których uczniowie odbywali...

Read More

#OliwiaHylaChallenge

#OliwiaHylaChallenge. To Ogólnopolska Akcja Charytatywna, w której zbierane są fundusze na najdroższą na śiecie terapię genową dla Oliwki chorej na rdzeniowy zanik mięśni ( więcej pod adresem: https://www.siepomaga.pl/oliwka)   Zasady są bardzo proste…. Nominowani muszą wykonać 10 pompek lub 10 przysiadów. Jeżeli wykonają zadanie, muszą wpłacić minimum 5 zł, natomiast jeżeli nie  zrealizują  wyzwania, muszą wpłacić minimum 10 zł na konto Oliwki.    Powodzenia!!!   Wszyscy mogą wesprzeć akcję tutaj: https://www.siepomaga.pl/oliwka)  ...

Read More

Dziennik elektroniczny

Projekty i fundusze europejskie

Office 365

ZIT

Przydatne informacje

Raport roczny dotyczący pływalni

Procedury sanitarne

Skip to content