Komunikat o jakości w wodzie:

Woda z niecki basenowej i cyrkulacji spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 09 listopada 2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Sprawozdania z badań wody (link do pobrania)