Wytyczne MEiN:

Komunikat o systemach operacyjnych wykorzystywanych na EZ 2023 – EE.08 i INF.02

 

Dla zdających:

Harmonogram EPKZ 2023 – podstawa 2017

Harmonogram EZ 2023 – podstawa 2019

Harmonogram część praktyczna PP 2019 styczeń 2023

Harmonogram część pisemna PP 2019 styczeń 2023

Harmonogram część praktyczna PP 2017 styczeń 2023

Harmonogram część pisemna PP 2017 styczeń 2023

 

Komunikaty o pomocach:

Komunikat o dostosowaniach EPKZ 2023 formuła 2017

Komunikat o dostosowaniach EZ 2023 formuła 2019

Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2019

Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2019

Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2012_2017

Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2017

O egzaminie wg. formuły 2017

O egzaminie wg. formuły 2019

 

 

Informatory:

Technik_elektronik

Technik_elektryk

Technik_informatyk

Technik_programista

Technik_mechanik

technik_reklamy

technik_automatyk 1

 

Zadania jawne

Komunikat w sprawie zadań jawnych EZ 2023 – podstawa 2019

zadanie jawne ele_02_2023_Z1

zadanie jawne ele_02_2023_Z2

zadanie jawne ele_02_2023_Z3

zadanie jawne ele_02_2023_Z4