Wytyczne MEiN:

Komunikat o zasadach bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów 2022

 

Dla zdających:

Harmonogram część pisemna PP 2017 czerwiec 2022

Harmonogram część praktyczna PP 2017 czerwiec 2022

Harmonogram część pisemna PP 2019 czerwiec 2022

Harmonogram część praktyczna PP 2019 czerwiec 2022

 

Komunikaty o pomocach:

Harmonogram EPKZ 2022 – podstawa 2017

Harmonogram EZ 2022 – podstawa 2019

Komunikat o dostosowaniach EPKZ formuła 2017

Komunikat o dostosowaniach EZ formuła 2019

Komunikat w sprawie zadań jawnych – podstawa 2019

O egzaminie wg. formuły 2017

O egzaminie wg. formuły 2019

1. Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2012_2017-ok (1)

2. Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2012_2017-ok

3. Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2019 -ok (1)

4. Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2019 -ok (1)

 

Informatory:

Technik_elektronik

Technik_elektryk

Technik_informatyk

Technik_programista

Technik_mechanik

technik_reklamy

technik_automatyk 1

 

Zadania jawne dla technika elektryka:

ele_02_106_C

ele_02_105_C

ele_02_104_C

ele_02_103_C

ele_02_102_C

ele_02_101_C