Grupa uczniów TZN wraz z doradcą zawodowym – mgr Sylwią Błachno wzięli udział w ITP – takie wyjazdy mają młodzieży uświadomić jak wygląda aktualna sytuacja na rynku pracy, jakich specjalistów poszukują pracodawcy i jakie stawiane są im wymagania, ale również – co jest oferowane dla młodego pracownika.