Komunikaty komisji socjalnej:


17.05.2022

24.06.2022 godz. 17.00 w restauracji Shuma w Dąbrowie Górniczej odbędzie się spotkanie wakacyjne.

Pracownicy oraz emeryci TZN proszeni są o deklarowanie udziału do dnia 31.05.2021.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły drogą telefoniczną, mailową lub po kontakcie osobistym.