Uprzejmie informujemy, że nowy plan lekcji znajduje się na dzienniku elektronicznym oraz pod adresem strony: https://tzndg.edu.pl/plan-lekcji/.