TECHNIK INFORMATYK

Kwalifikacje:
· Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
· Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
· Tworzenie aplikacji internetowych baz danych oraz administrowanie bazami

Opis dodatkowy:

Informatyka to dzisiaj jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin. W Technicznych Zakładach Naukowych nauczymy Cię wszystkiego, co sami wiemy na ten temat. Posługiwania się komputerami typu PC oraz oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym, poznasz zasady montażu i eksploatacji komputera oraz urządzeń peryferyjnych. Dowiesz się, jak zaprojektować, wykonać i zarządzać sieciami komputerowymi. Nasi specjaliści przekażą Ci swoją wiedzę z zakresu posługiwania się językami programowania. Nauczą Cię tworzenia stron www oraz aplikacji internetowych. Pokażą Ci także, jak zaprojektować i administrować bazami danych. Z nami poznasz język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji dotyczących oprogramowania i sprzętu.

Możliwości pracy masz niemal nieograniczone. Zatrudnienie znajdziesz w każdej firmie, w której pracuje się z wykorzystaniem komputerów. Pracować możesz również w firmach produkujących komputery lub w punktach ich serwisowania i naprawy. Twoje kwalifikacje i umiejętności pozwolą Ci także założyć własną firmę, zajmującą się na przykład tworzeniem stron WWW, serwisowaniem sprzętu oraz doradztwem w zakresie efektywnego wykorzystania komputerów w pracy danej firmy.

TECHNIK AUTOMATYK

Kwalifikacje:

  • Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
  • Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Opis dodatkowy:

Synonimem słowa sukces stała się praca, która pozwala łączyć rozwój osobisty i pasję z gromadzeniem dóbr materialnych. Szukasz kierunku, który pozwoli Ci zrealizować sen o sukcesie zawodowym? Zacznij się kształcić się jako automatyk a marzenia staną się rzeczywistością.

Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami, jeśli pasjonuje Cię automatyka i  elektronika, jeśli świata nie widzisz poza robotami, chcesz zdobyć nowoczesny zawód, dający wiele możliwości zatrudnienia, to kierunek technik automatyk jest stworzony dla Ciebie. Jeśli masz zmysł techniczny i konstruktorski, umiejętności abstrakcyjnego myślenia, zdolności w zakresie nauk ścisłych,
i dobrą pamięć jesteś idealnym kandydatem do pracy w tym zawodzie

Automatyk to kierunek, który wpisuje się w projekt Kierunków zamawianych i Program Wspierania Kompetencji, realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierunek, którego absolwenci są poszukiwanymi pracownikami, będącymi celem headhunterów.  Dlatego aktywnie i świadomie wybierz szkołę średnią i zawód który da Ci szerokie perspektywy rozwoju.

Technik automatyk to zdecydowanie należy do przyszłościowych zawodów.  Automatycy mogą znaleźć zatrudnienie praktycznie każdej firmie regionu, która stawia na nowoczesne rozwiązania technologiczne, gdyż trudno sobie wyobrazić konkurencyjny zakład, który nie posiada zautomatyzowanych linii produkcyjnych wyposażonych np. w roboty spawalnicze . Miejscem pracy automatyka są także  biura technologiczne i konstrukcyjne, laboratoria dużych zakładów przemysłowych, hale produkcyjne, ośrodki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe oraz szkoły wyższe. Jego podstawowe narzędzie pracy to komputer ze specjalistycznymi programami komputerowymi, dzięki któremu opracowuje nowe konstrukcje i realizuje pomysły.

Uzyskanie tytułu technika automatyka stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia studiów na politechnikach na wielu kierunkach, do których m.in. należą: automatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektryka, mechatronika, informatyka. Zaletą zawodu automatyka jest możliwość pięcia się po szczeblach kariery zawodowej. Wymagana jest w tym celu stała aktualizacja wiedzy z zakresu nowinek technologicznych, gdyż postęp wciąż idzie do przodu.

 

TECHNIK ELEKTRYK

Kwalifikacje:

  • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
  • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Opis dodatkowy:

Wszędzie gdzie mamy do czynienia z elektrycznością, potrzebny jest fachowiec: elektryk!!!

Są takie zawody, które zawsze będą cieszyły się dużą popularnością. Do nich bez wątpienia należy technik elektryk. Jest to zawód szerokoprofilowy i obejmuje całościowo wiedzę z różnych dziedzin elektrotechnicznych. Zdobyta wiedza ma charakter trwały.
Zdobyte wykształcenie w zakresie wiedzy podstawowej umożliwia stałe doskonalenie zawodowe wraz z postępującymi zmianami w konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn, urządzeń elektrycznych i energetycznych, zaś posiadana przez technika kompleksowa wiedza z zakresu elektryki, umożliwia szybkie dostosowanie się do zmieniającej się i gwałtownie postępującej myśli technicznej.

Szkoła nasza przygotowuje do studiów na kierunkach elektrycznych, energetycznych, a także innych politechnicznych. Nauka trwa cztery lata.

Zawód technika elektryka daje również duże szanse zatrudnienia bezpośrednio po szkole w takich zakładach pracy jak np.:

· zakłady energetyczne, elektrownie i sieci elektroenergetyczne,
· zakłady przemysłu hutniczego, wydobywczego, transportu wodnego i kolejowego,
· przedsiębiorstwa produkujące i eksploatujące maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
· zakłady usługowe naprawiające maszyny elektryczne, urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze),
· biura projektowe, zakłady gospodarki komunalnej.

 

 

TECHNIK ELEKTRONIK

Kwalifikacje: 

  • Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.
  • Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Jeżeli szukasz zawodu, który pozwoli Ci:
· stać się inteligentnym i kreatywnym człowiekiem
· poznać tajniki nowoczesnej techniki i technologii
· obrać właściwą ze względu na Twoje predyspozycje ścieżkę kariery zawodowej
· rozwinąć i pogłębić swoje zainteresowania
· nauczyć się uczyć

Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej oraz nasycenie produktami elektroniki różnych sfer działalności ludzkiej, wymaga istnienia licznej kadry specjalistów, a jednym z nich jest właśnie technik elektronik.

Zmieniają się technologie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie… Dlatego też zawód technik elektronik jest zawodem przyszłości.
Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości. Specjaliści z branży elektroniczno-elektrycznej są i będą zawsze poszukiwani na rynku pracy w wielu krajach Unii Europejskiej.

Absolwenci naszego technikum wyróżniają się otwartością, wyobraźnią, gotowością do podejmowania nowych wyzwań, zdolnością do ciągłego kształcenia i doskonalenia się oraz umiejętnością oceny swoich możliwości.
Technik elektronik to przede wszystkim wysokiej klasy profesjonalista o renomowanej pozycji społecznej. Uzyskana w naszej szkole wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą Ci nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.

 

TECHNIK MECHANIK

Kwalifikacje:
· Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
· Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Opis dodatkowy:

Interesujesz się techniką? Masz wyobraźnię przestrzenną? Chciałbyś w przyszłości pracować przy wytwarzaniu lub naprawie maszyn i urządzeń? Nauka w zawodzie technik mechanik to dla Ciebie strzał w dziesiątkę.
Nauczymy Cię między innymi, jak organizować i nadzorować przebieg procesów wytwarzania maszyn i urządzeń . Dowiesz się, jak przeprowadzić kontrolę jakości wykonywania wyrobów i usług. Nauczymy Cię metod konserwacji maszyn i urządzeń oraz umiejętności oceniania ich stanu technicznego z wykorzystaniem diagnostyki technicznej. Zaopatrzymy Cię także w wiedzę i umiejętności z zakresu projektowanie obiektów mechanicznych wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej. Jako technik mechanik będziesz mógł podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej, w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie. Możesz być zatrudniony w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.
Zdobyte wiadomości i umiejętności również otwierają przed Tobą możliwość studiowania na wydziałach wyższych uczelni technicznych.

 

TECHNIK  REKLAMY

Dotychczas zawód technik organizacji reklamy przypisany był do obszaru kształcenia administracyjno-usługowego (AU), jednak ze względu na modyfikację treści

dydaktycznych w PPKZ, a także propozycję zmiany nazwy zawodu na technik reklamy, przewiduje się umieszczenie go w obszarze poligraficzno-fotograficzno-reklamowym

(PGF). Branża marketingowa i reklamowa podlega dynamicznym zmianom, które napędza rozwój cyfrowych technologii.

W ramach zawodu wyodrębnione zostały dwie kwalifikacje:

  • 07. Wykonywanie przekazu reklamowego (egzamin w klasie 3)
  • 08. Zarządzanie kampanią reklamową. (egzamin w klasie 5)

Podczas nauki w szkole młodzież pozna podstawowe zasady reklamy, zaznajomi się
z materiałami stosowanymi w reklamie i poligrafii. Omawiane będą także aspekty psychologiczne oraz prawne. Wiedza ta jest niezbędna do tego, by móc projektować środki reklamy w programach graficznych, opracowywać strategię reklamy itp.

Absolwent będzie potrafił nie tylko zaprojektować reklamę w programach graficznych (projektowanie znaku graficznego, ulotki, wizytówki, plakatu, banneru reklamowego), ale także samodzielnie przygotować materiały do jej wykonania. Dzięki zajęciom z fotografii reklamowej będzie potrafił wykonać zarówno fotografię do katalogów, tzw. packshoty, jak również fotografię produktową. Takie zdjęcie może następnie obrobić w programach graficznych oraz wykorzystać do tworzenia reklamy, czy to w wersji drukowanej, czy też na potrzeby Internetu (bannery reklamowe, reklama w mediach społecznościowych itp.).

Wszystko to w oparciu o wiedzę teoretyczną dotyczącą podstaw reklamy – jej historii, warunków rozwoju, zasad, zarówno tych kompozycyjnych, jak i dotyczących strategii reklamowej i szeroko pojętego marketingu. Dzięki znajomości materiałów poligraficznych dostępnych na rynku – będzie potrafił dobrać odpowiednią technikę druku oraz podłoże do potrzeb konkretnego klienta. Znajomość zasad przygotowania projektów do druku – ułatwi współpracę z drukarniami podczas zamawiania materiałów drukowanych i gadżetów reklamowych. Poznanie zasad psychologii pozwoli zrozumieć, dlaczego i kiedy ludzie dokonują zakupów. Wiedza ta przyda się także do tego, by trafnie dobrać rodzaj przekazu reklamowego do danej grupy docelowej. Wszystko to także w oparciu o niezbędną wiedzę z zakresu prawa (ze szczególnym naciskiem na prawo aktorskie i prawa pokrewne, ochronę wizerunku, zasady emisji reklamy w mediach itp.).

Technik reklamy to zawód z przyszłością. Jest to bardzo dynamicznie rozwijający się rynek, stale przybywa nowych środków przekazu i nowych środków reklamowych. Mnóstwo działań reklamowych realizowanych jest w Internecie, chociażby przez media społecznościowe. Młodzież, dla której taka technologia i aplikacje nie są nowością, dowie się jednak, jak wykorzystywać je do celów reklamowych.

W programie nauczania wyodrębniono przedmioty teoretyczne zawodowe:

– Podstawy reklamy;

– Zasady tworzenia przekazu reklamowego;

– Materiałoznawstwo w branży poligraficzno – reklamowej;

– Psychologia i etyka reklamy;

– Prawo w reklamie;

– Strategia reklamy;

– Metody pomiaru skuteczności reklamy;

– Język obcy (angielski) w reklamie;

oraz przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

– Pracownia e-marketingu i mediów społecznościowych;

– Podstawy projektowania graficznego;

– Laboratorium poligrafii i reklamy outdoorowej;

– Fotografia reklamowa;

– Grafika i multimedia;

– Realizowanie kampanii reklamowej;

– Badanie skuteczności reklamy.

Absolwent będzie także potrafił dokonać pomiaru skuteczności reklamy oraz na ich podstawie wysnuć wnioski, które posłużą do wdrożenia kolejnej, bardziej efektywnej strategii reklamowej.

Pracodawcy poszukują ludzi kreatywnych, innowacyjnych i gotowych na rozwój. Poza tym specjaliści branży reklamowej mają duże możliwości samozatrudnienia.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas nauki w technikum są także doskonałą bazą do podjęcia studiów. I tutaj przed technikiem reklamy otwiera się szeroki wachlarz możliwości. Może on kontynuować naukę zarówno na kierunkach związanych z marketingiem (w tym e-marketingiem) i public relations, projektowaniem graficznym, fotografią psychologią czy sprzedażą. A w przypadku wybrania zupełnie innego zawodu w przyszłości, wiedza zdobyta w technikum reklamy będzie bardzo przydatna, ponieważ nie ma takiej branży, która byłaby w stanie istnieć na rynku bez reklamy i znajomości potrzeb konsumenta. Daje to naszym absolwentom już na starcie miażdżącą przewagę.

Praca technika reklamy wymaga kreatywności, nieustannego samorozwoju, wrażliwości estetycznej. Wskazana jest znajomość języka angielskiego, który jest podstawowym językiem używanym przez branżę reklamową na całym świecie. W pracy będzie używać różnego rodzaju urządzeń technicznych i komputerów. Powinien biegle poruszać się w Internecie.

Przydawać się będzie znajomość specjalistycznego oprogramowania do tworzenia różnych produktów reklamowych. Od osoby pracującej w branży reklamowej wymaga się dużej kultury osobistej z racji bezpośrednich kontaktów z klientami. Głównym miejscem wykonywania pracy będą pomieszczenia biurowe, ale konieczność kontaktowania się ze zleceniodawcami oraz innymi osobami pracującymi nad projektem reklamowym wymagać będzie częstego przemieszczania się.

Osoba chcąca uczyć się w zawodzie technik reklamy powinna posiadać następujące predyspozycje: komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność, cierpliwość, wrażliwość artystyczną, zmysł plastyczny.