TECHNIK ELEKTRYK

Kwalifikacje:
· Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
· Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
· Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Opis dodatkowy:

Wszędzie gdzie mamy do czynienia z elektrycznością, potrzebny jest fachowiec: elektryk!!!

Są takie zawody, które zawsze będą cieszyły się dużą popularnością. Do nich bez wątpienia należy technik elektryk. Jest to zawód szerokoprofilowy i obejmuje całościowo wiedzę z różnych dziedzin elektrotechnicznych. Zdobyta wiedza ma charakter trwały.
Zdobyte wykształcenie w zakresie wiedzy podstawowej umożliwia stałe doskonalenie zawodowe wraz z postępującymi zmianami w konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn, urządzeń elektrycznych i energetycznych, zaś posiadana przez technika kompleksowa wiedza z zakresu elektryki, umożliwia szybkie dostosowanie się do zmieniającej się i gwałtownie postępującej myśli technicznej.

Szkoła nasza przygotowuje do studiów na kierunkach elektrycznych, energetycznych, a także innych politechnicznych. Nauka trwa cztery lata.

Zawód technika elektryka daje również duże szanse zatrudnienia bezpośrednio po szkole w takich zakładach pracy jak np.:

· zakłady energetyczne, elektrownie i sieci elektroenergetyczne,
· zakłady przemysłu hutniczego, wydobywczego, transportu wodnego i kolejowego,
· przedsiębiorstwa produkujące i eksploatujące maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
· zakłady usługowe naprawiające maszyny elektryczne, urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze),
· biura projektowe, zakłady gospodarki komunalnej.

 

 

TECHNIK ELEKTRONIK

Kwalifikacje: 
· Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
· Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Jeżeli szukasz zawodu, który pozwoli Ci:
· stać się inteligentnym i kreatywnym człowiekiem
· poznać tajniki nowoczesnej techniki i technologii
· obrać właściwą ze względu na Twoje predyspozycje ścieżkę kariery zawodowej
· rozwinąć i pogłębić swoje zainteresowania
· nauczyć się uczyć

Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej oraz nasycenie produktami elektroniki różnych sfer działalności ludzkiej, wymaga istnienia licznej kadry specjalistów, a jednym z nich jest właśnie technik elektronik.

Zmieniają się technologie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie… Dlatego też zawód technik elektronik jest zawodem przyszłości.
Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości. Specjaliści z branży elektroniczno-elektrycznej są i będą zawsze poszukiwani na rynku pracy w wielu krajach Unii Europejskiej.

Absolwenci naszego technikum wyróżniają się otwartością, wyobraźnią, gotowością do podejmowania nowych wyzwań, zdolnością do ciągłego kształcenia i doskonalenia się oraz umiejętnością oceny swoich możliwości.
Technik elektronik to przede wszystkim wysokiej klasy profesjonalista o renomowanej pozycji społecznej. Uzyskana w naszej szkole wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą Ci nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.

 

TECHNIK MECHANIK

Kwalifikacje:
· Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
· Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Opis dodatkowy:

Interesujesz się techniką? Masz wyobraźnię przestrzenną? Chciałbyś w przyszłości pracować przy wytwarzaniu lub naprawie maszyn i urządzeń? Nauka w zawodzie technik mechanik to dla Ciebie strzał w dziesiątkę.
Nauczymy Cię między innymi, jak organizować i nadzorować przebieg procesów wytwarzania maszyn i urządzeń . Dowiesz się, jak przeprowadzić kontrolę jakości wykonywania wyrobów i usług. Nauczymy Cię metod konserwacji maszyn i urządzeń oraz umiejętności oceniania ich stanu technicznego z wykorzystaniem diagnostyki technicznej. Zaopatrzymy Cię także w wiedzę i umiejętności z zakresu projektowanie obiektów mechanicznych wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej. Jako technik mechanik będziesz mógł podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej, w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie. Możesz być zatrudniony w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.
Zdobyte wiadomości i umiejętności również otwierają przed Tobą możliwość studiowania na wydziałach wyższych uczelni technicznych.

 

TECHNIK INFORMATYK

Kwalifikacje:
· Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
· Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
· Tworzenie aplikacji internetowych baz danych oraz administrowanie bazami

Opis dodatkowy:

Informatyka to dzisiaj jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin. W Technicznych Zakładach Naukowych nauczymy Cię wszystkiego, co sami wiemy na ten temat. Posługiwania się komputerami typu PC oraz oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym, poznasz zasady montażu i eksploatacji komputera oraz urządzeń peryferyjnych. Dowiesz się, jak zaprojektować, wykonać i zarządzać sieciami komputerowymi. Nasi specjaliści przekażą Ci swoją wiedzę z zakresu posługiwania się językami programowania. Nauczą Cię tworzenia stron www oraz aplikacji internetowych. Pokażą Ci także, jak zaprojektować i administrować bazami danych. Z nami poznasz język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji dotyczących oprogramowania i sprzętu.

Możliwości pracy masz niemal nieograniczone. Zatrudnienie znajdziesz w każdej firmie, w której pracuje się z wykorzystaniem komputerów. Pracować możesz również w firmach produkujących komputery lub w punktach ich serwisowania i naprawy. Twoje kwalifikacje i umiejętności pozwolą Ci także założyć własną firmę, zajmującą się na przykład tworzeniem stron WWW, serwisowaniem sprzętu oraz doradztwem w zakresie efektywnego wykorzystania komputerów w pracy danej firmy.

 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Kwalifikacje: 
· Sprzedaż produktów i usług reklamowych
· Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Opis dodatkowy:

Kreatywność, oryginalność, pomysłowość to Twoje cechy, a praca w reklamie, mediach, marketingu to Twoje marzenie. Zapraszamy do nas, my pomożemy Ci je spełnić. W Technicznych Zakładach Naukowych nauczymy Cię jak twórczo i w pełni rozwinąć, wykorzystać swoje predyspozycje. Dzięki zdobytej u nas wiedzy rzetelnemu wykształceniu kierunkowemu z pewnością łatwo podbijesz świat reklamy, marketingu czy produkcji filmowej. W procesie dydaktycznym kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech jak: komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji ,kształtowanie prawidłowych stosunków interpersonalnych. Absolwent klasy reklamowej będzie mógł podjąć pracę w specjalistycznych agencjach reklamowych(public relations), w działach marketingu i reklamy, w działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, a także na stanowisku administratora produkcji filmowej. Nie czekaj, wykorzystaj swoje predyspozycje, pomysły, kreatywność, skorzystaj z szansy, którą Ci dajemy i zaplanuj atrakcyjną ścieżkę swojego rozwoju zawodowego. Technik organizacji reklamy to zawód z przyszłością!!!