TECHNIK INFORMATYK

Kwalifikacje:
· Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
· Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
· Tworzenie aplikacji internetowych baz danych oraz administrowanie bazami

Opis dodatkowy:

Informatyka to dzisiaj jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin. W Technicznych Zakładach Naukowych nauczymy Cię wszystkiego, co sami wiemy na ten temat. Posługiwania się komputerami typu PC oraz oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym, poznasz zasady montażu i eksploatacji komputera oraz urządzeń peryferyjnych. Dowiesz się, jak zaprojektować, wykonać i zarządzać sieciami komputerowymi. Nasi specjaliści przekażą Ci swoją wiedzę z zakresu posługiwania się językami programowania. Nauczą Cię tworzenia stron www oraz aplikacji internetowych. Pokażą Ci także, jak zaprojektować i administrować bazami danych. Z nami poznasz język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji dotyczących oprogramowania i sprzętu.

Możliwości pracy masz niemal nieograniczone. Zatrudnienie znajdziesz w każdej firmie, w której pracuje się z wykorzystaniem komputerów. Pracować możesz również w firmach produkujących komputery lub w punktach ich serwisowania i naprawy. Twoje kwalifikacje i umiejętności pozwolą Ci także założyć własną firmę, zajmującą się na przykład tworzeniem stron WWW, serwisowaniem sprzętu oraz doradztwem w zakresie efektywnego wykorzystania komputerów w pracy danej firmy.

TECHNIK AUTOMATYK

Kwalifikacje:

  • Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
  • Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Opis dodatkowy:

Synonimem słowa sukces stała się praca, która pozwala łączyć rozwój osobisty i pasję z gromadzeniem dóbr materialnych. Szukasz kierunku, który pozwoli Ci zrealizować sen o sukcesie zawodowym? Zacznij się kształcić się jako automatyk a marzenia staną się rzeczywistością.

Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami, jeśli pasjonuje Cię automatyka i  elektronika, jeśli świata nie widzisz poza robotami, chcesz zdobyć nowoczesny zawód, dający wiele możliwości zatrudnienia, to kierunek technik automatyk jest stworzony dla Ciebie. Jeśli masz zmysł techniczny i konstruktorski, umiejętności abstrakcyjnego myślenia, zdolności w zakresie nauk ścisłych,
i dobrą pamięć jesteś idealnym kandydatem do pracy w tym zawodzie

Automatyk to kierunek, który wpisuje się w projekt Kierunków zamawianych i Program Wspierania Kompetencji, realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierunek, którego absolwenci są poszukiwanymi pracownikami, będącymi celem headhunterów.  Dlatego aktywnie i świadomie wybierz szkołę średnią i zawód który da Ci szerokie perspektywy rozwoju.

Technik automatyk to zdecydowanie należy do przyszłościowych zawodów.  Automatycy mogą znaleźć zatrudnienie praktycznie każdej firmie regionu, która stawia na nowoczesne rozwiązania technologiczne, gdyż trudno sobie wyobrazić konkurencyjny zakład, który nie posiada zautomatyzowanych linii produkcyjnych wyposażonych np. w roboty spawalnicze . Miejscem pracy automatyka są także  biura technologiczne i konstrukcyjne, laboratoria dużych zakładów przemysłowych, hale produkcyjne, ośrodki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe oraz szkoły wyższe. Jego podstawowe narzędzie pracy to komputer ze specjalistycznymi programami komputerowymi, dzięki któremu opracowuje nowe konstrukcje i realizuje pomysły.

Uzyskanie tytułu technika automatyka stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia studiów na politechnikach na wielu kierunkach, do których m.in. należą: automatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektryka, mechatronika, informatyka. Zaletą zawodu automatyka jest możliwość pięcia się po szczeblach kariery zawodowej. Wymagana jest w tym celu stała aktualizacja wiedzy z zakresu nowinek technologicznych, gdyż postęp wciąż idzie do przodu.

 

TECHNIK ELEKTRYK

Kwalifikacje:

  • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
  • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Opis dodatkowy:

Wszędzie gdzie mamy do czynienia z elektrycznością, potrzebny jest fachowiec: elektryk!!!

Są takie zawody, które zawsze będą cieszyły się dużą popularnością. Do nich bez wątpienia należy technik elektryk. Jest to zawód szerokoprofilowy i obejmuje całościowo wiedzę z różnych dziedzin elektrotechnicznych. Zdobyta wiedza ma charakter trwały.
Zdobyte wykształcenie w zakresie wiedzy podstawowej umożliwia stałe doskonalenie zawodowe wraz z postępującymi zmianami w konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn, urządzeń elektrycznych i energetycznych, zaś posiadana przez technika kompleksowa wiedza z zakresu elektryki, umożliwia szybkie dostosowanie się do zmieniającej się i gwałtownie postępującej myśli technicznej.

Szkoła nasza przygotowuje do studiów na kierunkach elektrycznych, energetycznych, a także innych politechnicznych. Nauka trwa cztery lata.

Zawód technika elektryka daje również duże szanse zatrudnienia bezpośrednio po szkole w takich zakładach pracy jak np.:

· zakłady energetyczne, elektrownie i sieci elektroenergetyczne,
· zakłady przemysłu hutniczego, wydobywczego, transportu wodnego i kolejowego,
· przedsiębiorstwa produkujące i eksploatujące maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
· zakłady usługowe naprawiające maszyny elektryczne, urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze),
· biura projektowe, zakłady gospodarki komunalnej.

 

 

TECHNIK ELEKTRONIK

Kwalifikacje: 

  • Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.
  • Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Jeżeli szukasz zawodu, który pozwoli Ci:
· stać się inteligentnym i kreatywnym człowiekiem
· poznać tajniki nowoczesnej techniki i technologii
· obrać właściwą ze względu na Twoje predyspozycje ścieżkę kariery zawodowej
· rozwinąć i pogłębić swoje zainteresowania
· nauczyć się uczyć

Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej oraz nasycenie produktami elektroniki różnych sfer działalności ludzkiej, wymaga istnienia licznej kadry specjalistów, a jednym z nich jest właśnie technik elektronik.

Zmieniają się technologie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie… Dlatego też zawód technik elektronik jest zawodem przyszłości.
Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości. Specjaliści z branży elektroniczno-elektrycznej są i będą zawsze poszukiwani na rynku pracy w wielu krajach Unii Europejskiej.

Absolwenci naszego technikum wyróżniają się otwartością, wyobraźnią, gotowością do podejmowania nowych wyzwań, zdolnością do ciągłego kształcenia i doskonalenia się oraz umiejętnością oceny swoich możliwości.
Technik elektronik to przede wszystkim wysokiej klasy profesjonalista o renomowanej pozycji społecznej. Uzyskana w naszej szkole wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą Ci nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.

 

TECHNIK MECHANIK

Kwalifikacje:
· Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
· Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Opis dodatkowy:

Interesujesz się techniką? Masz wyobraźnię przestrzenną? Chciałbyś w przyszłości pracować przy wytwarzaniu lub naprawie maszyn i urządzeń? Nauka w zawodzie technik mechanik to dla Ciebie strzał w dziesiątkę.
Nauczymy Cię między innymi, jak organizować i nadzorować przebieg procesów wytwarzania maszyn i urządzeń . Dowiesz się, jak przeprowadzić kontrolę jakości wykonywania wyrobów i usług. Nauczymy Cię metod konserwacji maszyn i urządzeń oraz umiejętności oceniania ich stanu technicznego z wykorzystaniem diagnostyki technicznej. Zaopatrzymy Cię także w wiedzę i umiejętności z zakresu projektowanie obiektów mechanicznych wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej. Jako technik mechanik będziesz mógł podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej, w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie. Możesz być zatrudniony w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.
Zdobyte wiadomości i umiejętności również otwierają przed Tobą możliwość studiowania na wydziałach wyższych uczelni technicznych.

 

TECHNIK  REKLAMY

Kwalifikacje: 
· Sprzedaż produktów i usług reklamowych
· Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Opis dodatkowy:

Kreatywność, oryginalność, pomysłowość to Twoje cechy, a praca w reklamie, mediach, marketingu to Twoje marzenie. Zapraszamy do nas, my pomożemy Ci je spełnić. W Technicznych Zakładach Naukowych nauczymy Cię jak twórczo i w pełni rozwinąć, wykorzystać swoje predyspozycje. Dzięki zdobytej u nas wiedzy rzetelnemu wykształceniu kierunkowemu z pewnością łatwo podbijesz świat reklamy, marketingu czy produkcji filmowej. W procesie dydaktycznym kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech jak: komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji ,kształtowanie prawidłowych stosunków interpersonalnych. Absolwent klasy reklamowej będzie mógł podjąć pracę w specjalistycznych agencjach reklamowych(public relations), w działach marketingu i reklamy, w działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, a także na stanowisku administratora produkcji filmowej. Nie czekaj, wykorzystaj swoje predyspozycje, pomysły, kreatywność, skorzystaj z szansy, którą Ci dajemy i zaplanuj atrakcyjną ścieżkę swojego rozwoju zawodowego. Technik organizacji reklamy to zawód z przyszłością!!!