19 kwietnia 2017r. –  ŚRODA

lekcje odbywają się wg harmonogramu:

1.8.00 – 8.35                  5 min

2.8.40 – 9.15                  5 min

3.9-20- 55                      10 min

4.10.05 – 10.40            5 min

5.10.45  – 11.20           10 min

6.12.05                            5 min

7. 12.45                           5 min

8.12.50 – 13.25

 

Szkolenie Rady Pedagogicznej – sala konferencyjna  paw. B

o godz. 13.30