odbędzie się

4 września 2017r godz. 9.00

w auli szkolnej pawilon B.

Uczniowie klas I spotykają się z wychowawcami wg niżej podanego harmonogramu o godz.8.30:

 

Klasa

Sala

1 ad

203 paw. B

1 b

310 paw. A

1 iA

317 paw. A

1 iB

202 paw. B

1 o

109 paw. B

 

O godz. 9.30szkolenie BHP klas pierwszych – aula szkolna paw. B

Uczniowie klas starszych spotykają się z wychowawcami o godz. 9.30 w salach:

 

Klasa

Sala

2 ad

203 paw. A

2 b

206 paw. A

2 iA

200 paw. A

2 iB

202 paw. A

2 o

108 paw. A

3 ad

205 paw. B

3 bo

215 paw. B

3 iA

102 paw. B

3 iB

208 paw. B

4 ab

300 paw. A

4 d

109 paw. A

4 iA

318 paw. A

4 io

115 paw. B