Porządek zebrania:

 

Głosowania:

Porządek zebrania:

 

Powołanie protokolantów:

 

Powołanie komisji uchwał i wniosków:

 

Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania rady pedagogicznej:

 

Uchwała dotycząca klasyfikacji rocznej

4ad
« z 7 »

 

 

Uchwała dotycząca klasyfikacji końcowej

 

Dostosowania:

 

Zmiana organizacji roku szkolnego:

 

Złoty indeks WSB